wat verwachten we van je.

De Regeltjes

 1. Deelnemers dienen zich op de gereserveerde marktdag tussen 08.00 en 09.30 uur te melden bij de ingang van het terrein.
 2. Je  reservering geeft met je voertuig éénmalig toegang tot de gehuurde verkoopplek en is inclusief inzittenden. 
 3. Toewijzing/indeling van de standplaats wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. 
 4. Het is niet mogelijk met je voertuig tussentijds of eerder dan 16.30 uur  het terrein te verlaten vanwege de veiligheid van het publiek.(Uitzonderingen in overleg met de organisatie).
 5. De verkoop van etenswaren, drank, aanstootgevende artikelen, auto’s, bedrijfsmatige handel en partijgoed is niet toegestaan. Het is geen braderie.
 6. Bij constatering wordt de toegang tot het terrein ontzegd en moet je je spullen opruimen. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 7. Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading is niet toegestaan.
 8. Gebruik van een aggregaat is niet toegestaan.
 9. Eigen (achtergrond)muziek (mits niet storend) is toegestaan.  De organisatie zorgt zelf voor lekkere deuntjes 
 10. Het maken van reclame of het verspreiden/uitdelen of etaleren van          reclamemateriaal op het terrein is niet toegestaan. Bespreek alles vooraf met de organisatie
 11. Rond of buiten het terrein mag dit ook niet. Plakken is verboden!.

Aanvullend:

De organisatie bepaalt of je deelneemt aan de Trunksale.  

De reden van weigering wordt altijd per email medegedeeld. 

Je inschrijfgeld krijg je dan uiteraard retour.

De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of schade in welke vorm dan ook. Deelname aan de 'Trunksale'  is geheel op eigen risico. Zorg dat je auto of ander voertuig voldoet aan de wettelijke voorschriften.

In alle voorkomende gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie en is het besluit bindend.

'The end'

Na 16.30 kun je opruimen en dien je de gereserveerde plek  schoon achter te laten en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen. Je mag NIETS in of bij de afvalbakken deponeren. Hier wordt streng op gecontroleerd. Als je dit niet respecteert dan ben je nooit of te nimmer meer welkom op de trunksale. Houdoe en bedankt!